Bærekraftig

Oslos byutvikling må være bærekraftig og tilpasset eksistrende bomiljø

Demokratisk

Beboere og velforeninger må ha en reell mulighet til medvirke i åpne, transparente og velfungerende reguleringsprosesser

Sunt og grønt

Beboere må ha tilgang til gode ute-
oppholdsarealer som ikke er plaget med støy og dårlig luft