Kommunerevisjonens kritiserer PBE for manglende medvirkning

Kommunerevisjonen har undersøkt om PBE sørget for at innbyggerne fikk tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker i perioden 2015 til 2018. Rapporten konkluderer med er at PBE ikke i tilstrekkelig grad for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Blant annet ble manglede rutiner eller mangel på enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging påpekt.