Vår by, vår fremtid – debattmøte

Er fortetting og riving bærekraftig for byen, menneskene og miljøet?

Beboeraksjon Oslo og Oslo Velforbund utfordret de politiske partiene til å forklare og forsvare sine standpunkter i debatt.