Nei til mer dispensasjoner til utbygging

Kommunal og Moderniseringsdepartementet har lagt ut et endringsforslag  i Plan- og bygningsloven på høring.

Vellenes fellesorganisasjon sier nei til mer dispensasjoner ved utbygging, og foreslår en forsterkning av medvirkning i Plan- og bygningsloven.

Beboeraksjon Oslo støtter Vellenes Fellesorganisasjon i dette!

Les mer her.