Underskriftskampanje for mer sollys

Regjeringen har bestemt at byggeforskriftene ikke lenger skal stille krav til sol i nye boliger fra 1. juli 2021. Dette til tross for at det stadig bygges høyere og tettere slik at boliger i de nederste etasjene ofte blir liggende i skygge det meste av året.

Slik kan vi ikke ha det – skriv under på et opprop rettet mot Regjeringen:

Skriv under her

https://www.underskrift.no/vis/8106/

Vi har også sendt et brev til KMD om dette: