Årsmøte 2022

Beboeraksjon Oslo inviterer nye og gamle medlemmer til årsmøte 1. juni 2022 på Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo

Innledende foredrag er ved:

Prosjektleder Sissel Belgen Jakobsen , assister av enhetsleder Arne Bergsgaard, begge fra Plan- og Bygningsetaten

Sissel Belgen Jakobsen vil snakke om arbeidet med den pågående revisjon av Småhusplanen (S-4220) i Oslo. Dette er et topp aktuelt tema. Vær oppmerksom på at dette er en svært omfattende og streng revisjon av planen — og på høy tid etter manges mening.  Kom, delta og finn ut hva revisjonen vil bety for deg, ditt nabolag og for byen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Etter presentasjonen holdes årsmøtet med følgende korte agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen.
  3. Godkjenning av årsregnskap for 2021.
  4. Godkjenning av styrets årsmelding.
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for året 2023.  
  6. Forslag til justering av BO sine prinsipper 
  7. Valg av nytt styre og revisor 
  8. Valg av valgkomite. 
  9. Eventuelt

Påmelding her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s