Om

Bevar byens levende nabolag!

Beboeraksjonen Oslo jobber for en bærekraftig byutvikling som involverer byens innbyggere i en bærekraftig byutvikling som er tilpasset eksisterende bomiljøer.

Beboeraksjon Oslo er en politisk nøytral koalisjon av beboergrupper og velforeninger fra ulike steder i Oslo som har disse prinsippene som felles plattform:

  • Det må fortettes med utgangspunkt i etablerte bomiljøer. Kvaliteten i eksisterende bomiljøer i Oslo skal bevares. Levende nabolag skal ikke ødelegges.
  • Nye boliger skal ha samme krav til lys, luft og areal som eksisterende boliger.
  • Byutvikling skal ikke styres av utbyggere eller markedskrefter.Store irreversible og kontroversielle byplangrep må være langsomme prosesser som innebærer grundig konsekvensutredning, gjennomgang av alternativer løsninger, god varsling av berørte beboere og høy – og reell – innbyggerdeltakelse.

Styret 2020

Hans Jul-Mikkelsen, Leder
Eivind Bødtker
Bjarne Berggrav
Knut Elgsaas
Ole Jacob Moldestad
Hroar Møthe
Henning Iversen