Category Archives: Høyhus

Innspill til revidert høyhusplan

Beboeraksjonens kommentarer til forslag til revidert Høyhusplan for Oslo

PBE foreslår at hus over 42 meter skal betegnes som høyhus og kan bygges i opp til 70 meters høyde på 13 ulike steder i byen.

Forslaget er gjennomsyret av en preferanse for høye hus uten at behovet eller konsekvensene er er tilstrekkelig dokumentert.

Samtidig inneholder forslaget flere argumenter som taler imot å bygge høyhus. Mange av disse motargumentene blir ledsaget av argumenter for avbøtende tiltak, uten at disse virker overbevisende.

Vi mener at Oslo ikke trenger flere høyhus. Det er ikke bærekraftig og skaper utrivelige by- og bomiljø med dårligere lokalklima, store skyggevirkninger og kastevinder. Oslos profil som grønn by ødelegges.

Les hele vårt innspill her