Category Archives: Sollys

Underskriftskampanje for mer sollys

Regjeringen har bestemt at byggeforskriftene ikke lenger skal stille krav til sol i nye boliger fra 1. juli 2021. Dette til tross for at det stadig bygges høyere og tettere slik at boliger i de nederste etasjene ofte blir liggende i skygge det meste av året.

Slik kan vi ikke ha det – skriv under på et opprop rettet mot Regjeringen:

Skriv under her

https://www.underskrift.no/vis/8106/

Vi har også sendt et brev til KMD om dette:

Regeringen vil tillate boliger som ikke har sollys

Artikkel i Klassekampen 31. juli 2020

Dagens byggeforskrift – TEK17 – krever at det tas hensyn til god utnyttelse av solinnstrålingen og gode dagslysforhold i rom for varig opphold. Den anbefaler at alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.

Forsking viser at mangelen på nok dagslys gjør mange slappe, trøtte og deprimerte. Uten sol og dagslys greier ikke kroppen å produsere det viktige D-vitaminet, men det kan vi justere ved å spise D-vitaminer i pilleform eller helst gjennom mat (fet fisk, rogn, lever eller tran). Dagslys gjør dessuten noe med produksjonen av stoffer i hjernen som har innvirkning på humøret.

Men regjeringen vil ikke lytte til dette og har nå vedtatt endringer byggeforskriften. Fra 1. juli 2021 skal det bli lovlig å bygge boliger uten i det hele tatt å ta hensyn til solinnfall i leiligheter. Da trer en endring i kraft i Teknisk byggeforskrift (TEK17). Nåværende paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold blir fjernet. Nå skal det altså åpnes opp for at boliger uten noen form for sollys skal bli lovlig å bygge.

Beboeraksjonen Oslo vil jobbe for at denne planlagte lovendringen blir stoppet. Det er viktig å sikre at dagens paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold, videreføres.

For å stoppe den vedtatte fjerningen av § 8.10 i byggeforskriften, må det fremmes et politisk forslag om å videreføre denne viktige paragrafen. Et slit politisk forslag, som nå må komme fra et av opposisjonspartiene. Men det er aldri for sent å snu, så regjeringens representanter bør også oppfordres til å stoppe fjerningen av denne viktige paragrafen.

Vi anbefaler alle våre medlemmer (og andre) om å jobbe politisk for å sikre at krav til sollys fortsatt skal være en del av byggesaksforskriften.