Category Archives: Uncategorized

Oslo Kommune reviderer parkerinsnormen

Oslo Kommune ønsker å revidere parkeringsnormen. Forslaget går ut på å erstatte minimumsnormen med en maksimumsnorm for antall parkeringsplasser for bolig, yrkesbygg og losjibygg, både private og offentlige. Dette mener Beboeraksjonen Oslo (BAO) er lite fremtidsrettet og vil ha flere uheldige konsekvenser.
Beboeraksjon Oslo anbefaler sterkt at dagens minimumsnorm for parkering av biler videreføres.

Les vårt innspill her.